Privacy Policy - Info Computers

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring leggen wij u uit hoe Info Computers omgaat met uw privacy, hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Info Computers BVBA is gevestigd aan Hoefijzer 36, 9880 Aalter met maatschappelijke zetel Heidestraat 15, 9880 Aalter.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn de gegevens die u aan ons beschikbaar wilt stellen. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoon- of gsm-nummer.

Wij wijzen er u vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid daarvan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

Door het meedelen van persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Info Computers verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Verdere informatie , vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerkingsdoeleinden

Info Computers verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, verzorgen van de dienst naverkoop).

Leveranciersgegevens

Wij verzamelen en verwerken identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van leveranciers en de boekhouding.

Personeelsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Info Computers BVBA verbonden zijn.

Info Computers BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of gedurende de termijn die nodig is voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Direct mailing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct mailing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Openingsuren

Maandag:
14u00 - 18u00
Dinsdag:
09u00 - 12u00 | 14u00 - 18u00
Woensdag:
09u00 - 12u00 | 14u00 - 18u00
Donderdag:
14u00 - 18u00
Vrijdag:
09u00 - 12u00 | 14u00 - 18u00
Zaterdag:
10u00 - 12u00 | 14u00 - 17u00
Zondag & Feestdagen:
Gesloten

CompuDeals Webshop

Hieronder kan u doorgaan naar de Webshop van CompuDeals, onze leverancier, daar wordt bij artikelen de voorraad bij CompuDeals vermeld, dit gaat dus niet om de voorraad bij ons in de winkel. Artikelen die op voorraad zijn bij CompuDeals kunnen besteld worden, dan worden deze de dag na bestelling bij ons geleverd (indien besteld voor 16u30). 

Doorgaan

HULP OP AFSTAND

TeamViewer